skip to Main Content
  • Press

Pemilihan Darul Ehsan Facilities Management Sdn Bhd (DEFM) dibuat berdasarkan pengalaman syarikat itu menguruskan salah satu aset Kerajaan Negeri iaitu Kompleks Belia dan Kebudayaan Negeri Selangor. DEFM berjaya menjimatkan perbelanjaan Kerajaan Negeri berjumlah RM4 juta


Post asal : Selangor kini“Never compromise on quality and safety”

Share this :
fidodesign.net - Malaysia Freelance Web Designer

Back To Top