DEFM tender

CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI KOMPLEKS SUKAN SHAH ALAM (KSSA), SELANGOR AQUATIC, DAN KOMPLEKS GENERASI MUDA & SUKAN NEGERI SELANGOR (KGMS)

TENDER SUBJECT: CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI KOMPLEKS SUKAN SHAH ALAM (KSSA), SELANGOR AQUATIC, DAN KOMPLEKS GENERASI MUDA & SUKAN NEGERI SELANGOR (KGMS)

CLOSING DATE: 22 February 2024 - 4:00 pm
TENDER NO: DEFM/OD/T-03-2024
KENYATAAN TAWARAN TENDER
CADANGAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI
KOMPLEKS SUKAN SHAH ALAM (KSSA), SELANGOR AQUATIC,
DAN KOMPLEKS GENERASI MUDA & SUKAN NEGERI SELANGOR (KGMS)
1. Kontraktor yang ingin menyertai Kenyataan Tawaran di atas adalah DIWAJIBKAN unluk berdaftar dengan (DEFM).
Untuk mendaftar ke pautan: https://forms.gle/SV5w7cGWR2Wzxnfg8
2. Kontraktor yang berminat untuk mendapatkan Dokumen Tender dikehendaki untuk mengisi Borang
Pendaftaran Belian Tender. Sila ke pautan: https://forms.gle/PGtXrM3fbpZp3caa9