DEFM tender

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG SISTEM PENGHAWA DINGIN DI TAPAK THE ROYAL EVENT SPACE (TRES), SEKSYEN 7, SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN.

KENYATAAN TAWARAN TENDER
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG SISTEM PENGHAWA DINGIN DI TAPAK THE ROYAL EVENT SPACE (TRES), SEKSYEN 7, SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN.
Kontraktor yang ingin menyertai Kenyataan Tawaran di atas adalah DIWAJIBKAN unluk berdaftar dengan (DEFM).
Untuk mendaftar ke pautan: https://forms.gle/SV5w7cGWR2Wzxnfg8
Kontraktor yang berminat untuk mendapatkan Dokumen Tender dikehendaki untuk mengisi Borang
Pendaftaran Belian Tender. Sila ke pautan: https://forms.gle/DfCnrcxAKa5iPGpy8