skip to Main Content

PENDAFTARAN PANEL PEGUAM (“DEFM”) 2019/2020

Darul Ehsan Facilities Management Sdn. Bhd. (“DEFM”) mempelawa firma-firma peguam yang berminat dan berdaftar dengan Majlis Peguam Malaysia. Bayaran Pendaftaran: RM0.00 bagi setiap satu (1) syarikat Tiada tarikh tutup pendaftaran. COPY LINK DIBAWAH DAN PASTE PADA LAMAN SESAWANG ANDA. https://docs.google.com/forms/d/12jge60W3qcUPf4Mc6Z6E1A6eCFB4ktxj2Jl4lCGQ11U/edit

Read More


“Never compromise on quality and safety”

Share this :
fidodesign.net - Malaysia Freelance Web Designer

Back To Top